Description

Once you decide to explore the forests around the village of Rákoš, you will undoubtedly find the ruins of the castle with the same name. Rákoš Castle used to be a magnificent stone building from the second half of the 13th century.

The castle was built by the magnificent Lord Detrik from the Ákoš family after the Tatars invaded this area. The castle was supposed to protect the landscape from further invasions and raids of nomadic barbarians. Over the centuries, the castle has changed several owners, but since the 16th century it has been mentioned as abandoned, it was never restored and gradually turned into a ruin.

To this day, only a clem has been preserved from this massive object, which is slowly but surely absorbed by mighty nature. With the naked eye, it is still possible to trace traces of the guard building, tanker and cannon fire. The ruins can be reached from the village by a pleasant, about 1 km long forest trail from Rákoš.

You may need some: accommodation district Revúca
Map
Tourist map (GPS 48.61084, 20.14429)
Google maps (Navigation)
Vladimír Žuffa • Aug 2021
„Prosím opravu: Hrad Rákoš, vybudovaný v poslednej tretine 13. storočia, patrí k najstarším hradom na území niekdajšej Gemerskej župy. Jeho výstavbu realizoval Detrik z rodu Ákošovcov, najstarší predok dvoch významných gemerských rodov, pánov zo Štítnika a pánov z Plešivca (Bubekovci). Detrik získal územie pri hornom toku Východného Turca spolu s bratom Filipom od uhorského kráľa Bela IV. v roku 1243 za zásluhy v boji proti Tatárom. Získali tiež pôvodné Plešivecké panstvo na severe siahajúce až po prameň Slanej, čím sa v tom čase stali súkromnými vlastníkmi najrozsiahlejšieho územia v rámci Gemerskej župy. V dôsledku ničivého tatárskeho vpádu do Uhorského kráľovstva (1241 – 1242) uskutočnil kráľ Belo IV. viaceré reformy. Pustil sa do renovácie rozvráteného hospodárstva a významnejším lokalitám udelil mestské výsady. Podporil aj obranyschopnosť krajiny, tým, že prestal brániť vyššej šľachte, aby si na svojich majetkoch budovala kamenné hrady. V intenciách politiky po tatárskom vpáde postupoval aj Detrik. V roku 1273 povolal do Kamenian cudzích osadníkov (hostí) a za úspešne vykonané dosídlenie im sľúbil viaceré výsady. Pustil sa tiež aj do dosídlenia okolitého územia, kde už na viacerých miestach existovali prechodné sídliskové jednotky, naviazané na ložiská nerastných rúd. Jedna z týchto sezónnych banských osád ležala aj na miestne dnešného Rákoša. Práve tu čoskoro vznikla nová dedina, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Tarfalva (Detrik mal prezývku Lysý, v maď. tar). Aby Detrik upevnil dôležitosť a vyspelosť tejto časti svojho rozsiahleho panstva, pustil sa aj do výstavby hradu nad dnešným Rákošom. V písomných prameňoch sa objavuje prvýkrát v roku 1318 ako Kamenný hrad (castrum Kuy). Patril ku Kameňanom a jeho zemepánmi sa v danom roku stali Detrikovi vnuci, Dominik a Mikuláš. V roku 1320 došlo opäť k rozdeleniu rozsiahlych Detrikových majetkov medzi jeho vnukmi. Tentokrát sa držiteľmi Kamenian a ich hradu stali Ján a Peter zo Štítnika. Od roku 1346 vystupuje ako vlastník hradu už len Ján. Pri pobytoch v tejto časti panstva využíval Ján skôr svoj dom v Kameňanoch ako hrad, ktorý bol finančne náročnejší na udržiavanie. Svedčí o tom aj zmienka z roku 1367, keď sa po nebohom Jánovi a jeho bratovi Petrovi snažili túto oblasť získať ich príbuzní Bubekovci. Keďže sa v listine spomína len miesto hradu, je pravdepodobné, že hrad bol dlhodobo nevyužívaný. K obnove hradu došlo po tom, čo sa v poslednej tretine 14. storočia jeho držiteľmi stali Bubekovci, v tom čase významní hodnostári na kráľovskom dvore. Vďaka tomu mohli zveľaďovať aj svoje rodové panstvo v Gemeri, vrátane prestavieb a gotickej výmaľby kostolov a tiež obnovy hradu Rákoš, ktorý sa za Bubekovcov stal centrom tejto časti ich panstva. Hoci sa nezachoval zoznam jeho príslušenstiev, predpokladá sa, že k nemu patrili dediny Kameňany, Rákoš, Nandraž, Sirk a dnes už zaniknuté dediny Vörösvágás (v chotári Sirku), Tvrdošovo (v chotári Kamenian), Csirkevágása (v chotári Sirku). Zmienka o Tomášovi zo Skerešova ako o kastelánovi hradu Rákoš z roku 1461 svedčí o aktívnom využívaní hradu. V uvedenom roku sa na príkaz pánov z Plešivca podieľal na únose a väznení poddaných pánov z Markušoviec. V roku 1470 a 1472 zas boli na hrade väznení poddaní pánov zo Štítnika. V roku 1470 dal Štefan Bubek hrad Rákoš a iné svoje majetky v Gemeri do zálohu rodu Zápoľskovcov, v tom čase jednému z najvýznamnejších rodov Uhorského kráľovstva. Aj posledná stredoveká zmienka o hrade z roku 1523 je spojená s týmto rodom. Ako kastelán hradu sa tu spomína Ján z Tornale, služobník Jána Zápoľského, ktorý bol v roku 1527 zvolený časťou uhorskej šľachty za uhorského panovníka. Iná časť šľachty podporila Ferdinanda Habsburského, ktorý Zápoľskému hrad odobral. V druhej tretine 16. storočia sa jeho držiteľmi opäť stávajú Bubekovci, ktorí striedavo stáli na strane kráľa Ferdinanda a Jána Zápoľského. V roku 1549 bolo z hradu odvezených niekoľko diel na pomoc pri dobýjaní Muránskeho hradu z rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu. Po udalostiach spojených so zabitím Františka Bubeka (1558) a vynútenom odchode jeho syna Juraja do Sedmohradska (1567) sa hrad Rákoš spomína ako opustený, pričom k jeho obnove už nikdy viac nedošlo. autor: Mgr. Monika Tihányiová PhD.“
Accommodation
Booking.com

Nearby things to do at Ruins of Rákoš Castle

2.7 km
Blast furnace from the period of Hungarian Kingdom
Technical monuments
The village of Sirk was in the past an important locality of iron ore mining. That's why a blast furnace and a hammer were built here. The iron furnace was in operation f...
Sirk
7.3 km
Swimming pool in Revúca
Lakes and pools
Swimming pool in Revúca offers recreation, relaxation and water fun only during the summer season. There are 2 swimming pools:
  • 33-meter swimming pool
  • 15-meter children...
Revúca
8.7 km
The first Slovak grammar school
Museums and history
The town of Revúca is a cradle of the formation of the modern Slovak nation as well as an important center of the development of the Slovak standard language in the Hodža...
Revúca
9.6 km
Koprášský Tunnel and Viaduct
Technical monuments
Not far from the village of Magnezitovce, there is a magnificent technical monument - the Koprášský tunnel and viaduct. The Koprášský tunnel was built in 1941. The tunnel...
Magnezitovce
12.4 km
Tŕstie Hill - 1121 m asl
Hiking
Tŕstie is a mountain massif with a distinct peak of the same name, which rises to a height of 1121 m above sea level. The Tŕstie Hill represents a majestic dominant tower...
Tisovec
13.4 km
Mini Archaeological Open-Air Museum
Museums and history
One of the most important archaeological sites of Kyjatice culture is located above the village of Kyjatice. The people of Kyjatice culture were characterized by the ritu...
Kyjatice
13.5 km
Ochtinská Aragonite Cave
Caves
Not only Slovak, but also worldwide cave unique, Ochtinská Aragonite Cave, is located in Revúcka Highlands, between towns of Jelšava and Štítnik. The beautiful cave was ...
Ochtiná
13.6 km
Slavošovský and Koprášsky Tunnel
Technical monuments
The construction of an alternative line to Slavošovce was started in 1941. The reason was the affiliation of the southern Slovak territories to Hungary after the Vienna A...
Slavošovce